Over de canon

Elke regio heeft een interessante geschiedenis. Met gebeurtenissen die invloed hebben gehad op onze samenleving. Dat geldt voor Nederland, maar ook voor de gemeente Moerdijk. En zie, de Canon van Moerdijk geeft een historisch inzicht in de omgeving waar wij wonen, werken en onze vrije tijd in doorbrengen…

De Canon van Moerdijk wil de inwoners van de gemeente en andere belangstellenden kennis laten maken met de historie van hun eigen leef-, werk- en woonomgeving. De belangrijkste historische ontwikkelingen en gebeurtenissen worden in 48 vensters beschreven. Sommige onderwerpen hebben een duidelijk raakvlak met de vensters uit de canon van de vaderlandse geschiedenis (www.entoen.nu), andere beperken zich tot onze regio. Maar zij hebben alle gemeen dat er gebeurtenissen in worden beschreven die ons verleden, en dus ook het heden, behoorlijk hebben beïnvloed.

Een canon kan overigens nooit volledig zijn. Het aantal vensters dat er in opgenomen kan worden, de keuze uit alle mogelijke onderwerpen en de diepgang, kent zijn grenzen. Evenmin kan elk detail, hoe interessant op zich ook, er in worden vermeld. Het totaal moet immers leesbaar en interessant blijven voor de doelgroepen waarop wij ons richten: niet alleen de geïnteresseerde inwoner maar ook het onderwijsveld.
Centraal staat dat de canon onze lokale historie toegankelijk maakt en laagdrempelig is.

Het bestuur van de gemeente Moerdijk heeft de Stichting Cultuur Moerdijk verzocht om deze canon op te stellen. Alle heemkundige kringen binnen de gemeente Moerdijk hebben hier aan meegewerkt.

Naast deze verenigingen hebben ook vele particulieren een bijdrage geleverd. De Stichting Cultuur Moerdijk is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de samenstelling en de kwaliteit van de canon. De schrijvers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de vensters.

Maar zonder directe ondersteuning van de gemeente en de hiernaast getoonde bedrijven had deze canon niet in deze vorm tot stand kunnen komen, wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

Deze canon is ook in boekvorm te bestellen!

De Canon van Moerdijk belicht dit roemrijke verleden, zodat het heden begrijpelijker wordt en onze eigen omgeving een andere betekenis krijgt. De gehele Canon van Moerdijk kunt u bekijken op https://canonvanmoerdijk.nl.
De canon is ook in boekvorm uitgegeven maar inmiddels geheel uitverkocht.
In juni 2013 is de canon “levend” uitgebeeld in Fort Sabina bij Willemstad. Een impressie daarvan kunt u hier bekijken.

Logo Cultuur van Moerdijk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram