Colofon

Website

De website Canon van Moerdijk is in 2011 en 2012 bedacht, ontwikkeld en samengesteld door de Stuurgroep Canon van Moerdijk. De website is bedoeld voor allen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis, cultuur en leefomgeving van de zo diverse (en ook nog heel jonge!) gemeente Moerdijk.
Maar de website is ook opgezet om te worden gebruikt binnen het voortgezet onderwijs ter ondersteuning van het vak geschiedenis.

Stuurgroep Canon van Moerdijk

Rob van Unen
Jan Barel
Kees Hendrikx
Corrie Kortsmit
Jan Dierks
Henk de Jong

Redactie

Ingeborg van Boven (bibliotheek VAN.nU)
Henk den Ridder (BN DeStem)
Anne Deijkers
Jacqueline Graafmans

Beeldredactie

Bea Hoeks – de Laat

Ontwerp en realisatie website

YZCommunicatie

Met dank aan

Gemeente Moerdijk, Rabobank West-Brabant Noord, Industrie- en Havenschap Moerdijk, Shell Nederland bv, Bibliotheek VAN.nU, Regionaal Archief West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta.

Bronnen

  • Uitgaven, periodieken, publicaties en kronieken van de deelnemende heemkundige kringen
  • www.wikipedia.nl: Wikipedia, de vrije encyclopedie
  • www.reliwiki.nl
  • Personen en feiten uit de geschiedenis van Zevenbergen, I. de Groot (1937)
  • Informatie, verkregen uit interviews, lezingen, literatuuronderzoek etc.

Specifieke bronnen zijn aangegeven bij de betrokken vensters.

Copyright

Op deze website zijn de Auteurswet 1912 en de Databankwet van toepassing. Alle rechten op de zoekbestanden, de afbeeldingen en de teksten zijn voorbehouden aan de Stichting Cultuur Moerdijk en/of aan de rechthebbenden op de op de website opgenomen afbeeldingen en teksten.
Niets uit deze website mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden met commercieel oogmerk door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de rechthebbenden.
Gebruik van teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitende toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet de bron worden vermeld.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram